top of page

Miksi miljardöörit ostavat Bitcoinia?

Hajautus erilaiseen omaisuusluokkaan pienentää sijoittajan salkun riskiä. Bitcoin on uusi ja nopeasti kasvava omaisuusluokka, jonka arvoa ei ole ollut helppo ymmärtää. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi miljardöörit näkevät Bitcoinissa arvoa.


“500 miljardia on väärä markkina-arvo Bitcoinille maailmassa, jossa osakemarkkinat ovat 90 biljoonaa ja vain luoja tietää kuinka monta biljoonaa fiat-valuuttaa on. Se on väärä markkina-arvo verrattuna kultaan joka on 8 – 9 biljoonaa.” – Paul Tudor Jones, Tudos Investment Corporation perustaja, miljardöörisijoittaja

Helmikuussa 2021 on selvää, että Bitcoin-markkinoilla tunnelma on korkealla. Merkittäviä sijoittajia ja instituutioita kiinnostaa Bitcoin.


Yritykset ostavat Bitcoinia omistukseensa. Merkittävimpinä mainittakoon Tesla sekä MicroStrategy. Instituutioille suunnattu rahasto Grayscale Bitcoin Trust lisää taseeseen joka kvartaali miljardien dollareiden edestä Bitcoinia. Pohjois-Amerikassa on helmikuussa hyväksytty kaksi ensimmäistä Bitcoin ETF:ää. Bitcoin saa medianäkyvyyttä niin kansainvälisesti kuin kotimaassamme.


Viimeaikoina kovia hintaennusteita on annettu julki uskottavilta ja seuratuilta tahoilta: Guggenheim ennustaa Bitcoinille 600k$ hintaa. JP Morgan 146k$. Ark Investment 400k$. Miljardöörit Bill Miller 300k$, Tim Draper 250k$ & Chamath Palihapitiya 200k$. Mutta mikä on Bitcoinille oikea hinta?


Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat markkinoiden tunnelma, laumakäyttäytyminen, likviditeetti ja kaupankäynnin helppous sekä inkrementaali informaatio. [1]


Kaikella edellä mainitulla on siis vaikutusta Bitcoinin hintaan, joka määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakeja noudattaen, lukuisilla markkinapaikoilla ympäri maapallon sekä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tunnetusti hinta on se mitä maksetaan, kun koettu arvo on se mistä maksetaan.


Milloin perinteisen rahoitusmaailman merkittävimmistä pelureista tuli Bitcoinin hehkuttajia ja mitä arvoa he näkevät Bitcoinissa? Käännekohta oli maaliskuu 2020 sekä sen jälkeiset talouspoliittiset toimenpiteet.


Maailmantalouden tilanne vaikuttaa Bitcoinin hintaan sekä koettuun arvoon

“Se on vakuutus siltä varalta, että inflaatio palaa takaisin… Sanoisin, että jos näet sen mahdolliseksi, niin varmasti 1–2 % varoistasi Bitcoinissa on järkevä teko.” – Bill Miller, Miller Value Partners perustaja, miljardöörisijoittaja

(Kuva 1. Yhdysvaltojen dollarin M2 rahavaranto. Lähde https://fred.stlouisfed.org/series/M2)


Vuonna 2008 käynnistetyn elvytyspolitiikan aikana omaisuusluokkien, kuten osakkeiden sekä kiinteistöjen arvot ovat kasvaneet merkittävästi. Samaan aikaan palkansaajien ostovoima ei ole kasvanut juurikaan. Keskuspankkien löysä rahapolitiikka on siis virrannut rahoitusmarkkinoille ja sijoittajien salkkuihin.


Keskuspankkien taseet ovat paisuneet räjähdysmäisesti. Esimerkiksi EKP:n tase on kokonaisuudessaan kasvanut vuoden 2008 noin 1300 miljardista eurosta 7000 miljardiin euroon vuonna 2020. Keskuspankit ovat siis ostaneet ennennäkemättömän määrän velkakirjoja ja muita sijoituspapereita nimiinsä. [2]


Kun talous näytti vuonna 2018 elpymisen merkkejä ryhtyi Yhdysvaltojen keskuspankki FED keventämään tasettaan. Markkinat reagoivat toimenpiteeseen rajusti S&P500 -indeksin laskiessa noin 20 % vain kolmessa kuukaudessa. [3]


Viime vuonna koronakriisin käynnistämät toimenpiteet ovat syventäneet tilannetta entuudestaan. Keskuspankit ovat ajaneet itsensä tilanteeseen, jossa heidän on jatkettava elvyttämistä eli rahan painamista tai muuten vaarana on rahoitusmarkkinoiden romahtaminen ja syvä lama. [3]


Vilkaisemalla dollarin M2 rahavarannon kasvua (kuva yllä) mahdollisesti ymmärrät, että toimien myötä korkean inflaation riski on todellinen. Vuodelle 2021 uutta stimulusta on hyväksytty 1,9 biljoonan dollarin edestä sekä lisäpaketit ovat jo suunnitteilla. Tilanne on hurja, sillä viimeisen 12 kuukauden kokonaiselvytys on jo moninkertainen verrattuna suuren finanssikriisin aikaiseen elvytykseen.


Bitcoin on ensimmäinen hyödyke, jonka kysynnän määrän kasvu ei kasvata tuotantomäärää


Se on täydellisen niukka resurssi ja sille on asetettu tarkka tuotantotahti, jota se noudattaa kunnes kaikki 21 miljoonaa Bitcoinia on louhimalla löydetty. Bitcoinissa on samankaltaisia arvon säilyttämiseen sopivia ominaisuuksia kuin kullassa ja sitä kutsutaankin usein digitaaliseksi kullaksi.


Tudor Investment Corporation perustaja ja sijoittajamiljardööri Paul Tudor Jones (PTJ) avasi sijoittaja-kirjeessään toukokuussa 2020 Bitcoin-sijoituksensa taustoja vertaamalla Bitcoinia muihin arvon säilyttäjänä tunnettuihin omaisuusluokkiin; käteiseen, kultaan sekä osakkeisiin ja velkakirjoihin. Vaikka Bitcoin sai hänen vertailussaan pienimmän pistemäärän arvon säilyttäjänä, niin analyysistä käy ilmi, että PTJ uskoo Bitcoinin olevan hyvä suoja inflaatiota vastaan sekä Bitcoinin olevan väärin hinnoiteltu markkinoilla. [4]


Bitcoin on uusi ja jännittävä omaisuusluokka, jolla on mahdollista tehdä suurempia tuottoja kuin koskaan aiemmin. Siihen liittyy myös monia riskejä. Välttyäkseen kalliiksi käyviltä virheiltä on Bitcoinia tärkeää pyrkiä ymmärtämään paremmin. Parhaiten sitä ymmärtää ryhtymällä omistajaksi. Aluksi hyvin varovaisesti, sillä verrokkeihinsa nähden pieni markkina-arvo altistaa Bitcoinin suurille arvon vaihteluille.


Keskimäärin Bitcoinilla on 10 vuoden ajan tehnyt noin 200 % vuosittaista tuottoa dollariin nähden. Bitcoiniin sijoittavan on syytä jatkossakin varautua jopa tuhansien prosenttien nousukausiin ja jopa 80% laskukausiin. Bitcoin on kasvanut 0:sta biljoonan dollarin arvoiseksi omaisuusluokaksi neljässä suuressa nousu- ja laskusyklissä. Huomioitavaa on, että jokainen sykli on päättynyt korkeammalle kuin mistä on lähdetty liikkeelle. Bitcoin on siis kerta toisensa jälkeen palkinnut mukana pysyvät.


Pieni Bitcoin-omistus kasvattaa sijoitussalkun tuottopotentiaalia lisäämättä riskiä juuri lainkaan


Yksinkertaistettu riski/tuotto -malli näyttää, miten 1 %:n Bitcoin- ja 99 % käteispainotteinen sijoitussalkku omaa parhaimman riski/tuotto -olosuhteen muihin omaisuusluokkiin nähden. [5]


(Kuva 2. Omaisuusluokkien välinen riski/tuotto -suhde. Tekijä: @100trillionUSD).


Keskuspankkien elvytystoimenpiteiden jatkuessa on odotettavissa, että lähes kaikkien omaisuusluokkien hinnat paisuvat. Kun elvytys tavalla tai toisella aikanaan loppuu, niin selviää kuinka suuri tarve ihmisillä on matemaattisesti luotettavalle arvopankille.


Bitcoin on avoin, hajautettu, sensuroimaton, riippumaton, kansainvälinen ja täysin digitaalinen rahajärjestelmä, jonka arvo on sen luotettavuudessa sekä teknologisissa ominaisuuksissa. Se on yli vuosikymmen toiminut luvatun mukaisesti ja mahdollistanut miljoonille ihmisille elintärkeää taloudellista suojaa esimerkiksi korkealta inflaatiolta.


Bitcoin on toistaiseksi paljon puhuttu, mutta vähän ja usein väärin ymmärretty ilmiö. Tyypillisesti epätasaisesti jakautunut ymmärrys on sijoitusmarkkinoilla valttia. Oletko sinä valmis ottamaan enemmän selvää?Iloa ja energiaa päivääsi!


Pahan Päivän Profeetat


Lähteet:

[1] Nordnet. Osakkeen hinta ja arvo, mitä eroa näillä on? Luettavissa: https://www.nordnet.fi/blogi/osakkeen-hinta-ja-arvo-mita-eroa-nailla-on/

[2] Central Banks: Fed, ECB & BOJ Weekly Balance Sheets. Luettavissa:

[3] Grayscale Research. Valuing Bitcoin. Luettavissa:

[4] Paul Tudor Jones’ May 2020 Letter to Investors. Luettavissa:

[5] Efficient Market Hypothesis and Bitcoin Stock-to-Flow Model. Luettavissa: https://medium.com/@100trillionUSD/efficient-market-hypothesis-and-bitcoin-stock-to-flow-model-db17f40e6107

Comments


bottom of page