top of page

Miksi kukaan ei ymmärrä rahaa?

Raha on kiistatta ihmiskunnan merkittävimpiä keksintöjä. Ilman sitä moni muu asia, joka vaatii useamman ihmisen välistä yhteistyötä olisi jäänyt toteuttamatta. Sen ymmärrys, mitä raha itsessään on, vaikuttaa kuitenkin olevan hyvin harvalla hallussa. Tässä artikkelissa määritetään, mitä raha on ja selvitetään ovatko eurot, kulta tai bitcoinit todellisuudessa rahaa.

“On ihan hyvä, että kansalaiset eivät ymmärrä pankki- ja rahajärjestelmää, sillä jos he ymmärtäisivät, uskon että vallankumous tapahtuisi jo ennen huomista.” – Henry Ford, aikansa suurliikemies

Raha on osa lähes jokaisen ihmisen päivittäistä elämää. Se on jotain, mikä kuuluu ihmisten välisen yhteistyön ytimeen. Se toimii merkittävästi vaihtokauppaa todennäköisemmin, helpommin ja nopeammin. Ilman rahaa yhteiskunnat ja taloudet eivät toimisi tehokkaasti.


Pohdimme henkilökohtaista talouttamme, mutta emme kuitenkaan usein pysähdy ajattelemaan niiden taustalla olevaa “rahaa” sen tarkemmin. Tämän olen todennut useaan otteeseen, viimeksi keskustellessani erään tilitoimiston kokeneen edustajan kanssa. Hän on ammattinsa puolesta rahavirtojen asiantuntija, mutta ei yllätettynä osannut nimetä kuin yhden rahan olennaisista ominaisuuksista.


Yleisesti rahan tiedetään olevan arvokasta, mutta harva ymmärtää mitä raha tarkoittaa. Voit testata tätä kysymällä ystäviltäsi siitä, miten he määrittelevät rahan. Vastaavasti voit kysyä itseltäsi: mitkä kolme ominaisuutta rahalta vaaditaan?

Vuonna 2021 oikeaa rahaa ei ole enää olemassa

Internetin tietosanakirja, Wikipedia, määrittelee rahaa seuraavasti: Raha on yleinen vaihdon väline, arvon mitta, omaisuuden muoto sekä valuutta. Raha on myös yhteiseen sopimukseen perustuva arvon säilyttäjä ja kirjanpidon yksikkö. Rahan arvo on täysin sopimuksenvaraista. Kansainvälinen valuuttarahasto komppaa ja tiivistää määritellen rahan tarkoituksen:

  1. Raha on arvon säilyttäjä. Siihen voi tallettaa arvoa ja ostovoimaa pidemmiksi ajoiksi.

  2. Raha on mittayksikkö. Sillä voi antaa yhtenäisen hinnan tavaroille, palveluille ja omistuksille.

  3. Raha on yleisesti hyväksytty vaihdannan väline. Yhteiskunnan jäsenet hyväksyvät saman rahan maksuvälineeksi.

Fiat-valuutat, kulta ja bitcoin. Siinä kolme vahvinta ehdokasta rahaksi. Näistä fiat-valuutoilla on käytön puolesta vahvin asema, kullalla on puolellaan tuhansien vuosien historia sekä bitcoin havittelee rahan asemaa uutena ja innostava teknologisena läpimurtona. Mutta onko mitään näistä todella määritelmällisesti oikeaa rahaa? Laitetaan ehdokkaat testiin.

Fiat-valuutat

Dollarit ja eurot ovat useimmalle meistä arkikielellä ilmaistuna rahaa. Toisaalta jo termi “fiat-valuutta” paljastaa asioiden todellisen luonteen.


Yleisesti hyväksytyin maksuväline on ilmiselvästi fiat-valuutta. Oli kyse internet-ostoksista tai kivijalkamyymälän kauppareissusta, niin paikallinen fiat-valuutta kelpaa maksuvälineeksi poikkeuksetta. Esimerkiksi Suomessa yrityksen on lain mukaan tarjottava mahdollisuutta maksaa yhteistyö euroissa. Myöskin verojen maksu on pakotettu paikallisen fiat-valuutan alaiseksi niin yrityksiltä kuin kansalaisilta.


Fiat-valuutta tarkoittaa arvoltaan merkityksetöntä vaihdannan välinettä. Ne eivät siis pohjaudu mihinkään, vaan niitä luodaan poliittisella päätöksellä tyhjästä lisää. Fiat-valuutat ovatkin osoittautuneet taipuvaisiksi jatkuvasti kasvattamaan kokonaismääräänsä. Rahavarantoa hallitsevat keskuspankit ovat tunnettuja keinoistaan pyrkiä kohti inflaatiota eli rahan arvon heikentämistä. Maailmassa on tällä hetkellä toistakymmentä fiat-valuuttaa, joiden vuotuinen inflaatio on yli 10 %.


Korkean inflaation odotukset ovat hiipineet myös länsimaisiin talouksiin yli vuosikymmenen kestäneen elvytystoiminnan eli rahan painamisen myötä. Yli 25 % kaikista kierrossa olevista euroista ja yli 30 % kaikista kierrossa olevista dollareista laskettiin liikkeelle viime vuonna. Ei tarvitse olla rakettitieteilijä ymmärtääkseen tämän heikentävän valuutan arvoa merkittävästi ennemmin tai myöhemmin.


Yli 97 % Yhdysvaltojen dollarin ostovoimasta on kadonnut viimeisen 100 vuoden aikana.


Kuva 1. US Dollarin säästäjän ostovoima on laskenut virallisten tilastojen mukaan vuosisadassa 97 %. Lähde: https://fred.stlouisfed.org/series/CUUR0000SA0R.


Suomessa olemme tottuneet käyttämään euroa arvon mittaamiseen. Esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, asuntojen sekä osakkeiden arvot mitataan euroissa. Huomioon ottaen rahavarantoa sekä inflaatiota koskevan arvaamattomuuden on aiheellista kysyä onko euro todella paras mahdollinen mittatikku?


Raha on aina valuutta, mutta valuutta ei ole aina rahaa. Dollarit sekä eurot ovat fiat-valuuttoja, jotka eivät ole määritelmällisesti rahaa, sillä niitä ei voi käyttää pitkäaikaiseen arvon ja ostovoiman säilyttämiseen. Kaksi kolmesta, mutta sehän ei riitä.

Kulta

Yli 80 % fiat-valuuttojen ostovoimasta on kadonnut kultaan verrattuna 2000-luvun aikana.

Kuva 2. Fiat-valuuttojen hinnan kehitys kultaa vasten. Lähde: www.voimagold.com.


Sitä on arvostettu tuhansien vuosien ajan. Jo ensimmäisissä Kroisoksen kolikoissa oli kultaa. Millään rahalla ei ole yhtä pitkää ja todennettavaa historiaa kuin kullalla, mutta täyttääkö kulta enää nykyisin rahan määritelmää?


Kieltämättä se on edelleen ympäri maailman tunnistettu arvokas jalometalli. Kultaa käytetään kuitenkin harvoin maksuvälineenä sen heikon jaettavuuden, haastavan aitouden tunnistettavuuden sekä vaivalloisen ja riskialttiin siirrettävyyden takia. Oletettavasti kulta kelpaa vaihdannan välineeksi etenkin henkilöltä henkilölle tapahtuvassa kaupankäynnissä, mikäli parempaa vaihtoehtoa ei ole tarjolla. Kansallisvaltiot pitävät myös kiinni yksinoikeudestaan panna verot maksettavaksi fiat-valuutalla kullan sijasta.


Kulta on valittu aikanaan ihmiskunnan yleisimmäksi arvon säilytyksen muodoksi sen niukkuuden takia. Kullan vuotuinen inflaatio vaihtelee hieman sen markkinahinnan arvostuksen myötä. Kultaa kaivetaan enemmän maasta, kun se on kannattavampaa. Kullan vuotuinen inflaatio on keskimäärin 1,5 %. Kokonaismäärä ei kuitenkaan ole yleisesti tiedossa ja kultaa voikin löytää merkittäviä määriä lisää maasta, merenpohjasta tai avaruudesta. Merkittävillä uusilla löydöksillä puolestaan olisi vaikutus kullan markkina-arvoon.


Kultaan on luotettu tuhansia vuosia rahana ja sen päälle on rakennettu lukuisia valuuttajärjestelmiä. Kuitenkin vuodesta 1971 kulta menetti asemansa rahana. Richard Nixonin ilmoituksesta lähtien markkinoilla on ollut vain valuuttoja eli yleisesti hyväksyttäjä vaihdannan välineitä. Vaikka kulta edelleen tunnistetaan arvokkaana omaisuutena ei sillä voi enää käydä arkipäivästä kauppaa. Myöskään tavaroita tai palveluita ei yleisesti hinnoitella kullassa. Kulta saa pisteen arvon säilyttämisestä sekä puolikkaan pisteen maailmanlaajuisesta yleisestä hyväksynnästä.

Bitcoin

Yleisesti bitcoinia kutsutaan kryptovaluutaksi tai virtuaalivaluutaksi. Näiden nimitysten johdosta bitcoin usein ymmärretään väärin vain valuuttana. Tämä on oikeastaan nurinkurista, sillä mitä tulee rahan ominaisuuksiin, niin bitcoin on vähiten yleisesti hyväksytty vaihdannan väline. Vuonna 2020 noin 100 miljoonaa ihmistä omistaa bitcoineja ja joitakin kymmeniä tuhansia yrityksiä hyväksyy bitcoinin maksuvälineenä. Eiikä yksikään valtio anna kantaa veroja yhteiseen kassaa bitcoineissa.


Vuonna 2021 bitcoin koetaan ennen kaikkea hyväksi suojaksi inflaatiolta sekä arvon säilyttäjäksi, kuten artikkelissa “Miksi miljardöörit ostavat bitcoinia” kuvataan. Bitcoin onkin rakenteellisesti paras mahdollinen arvon säilyttäjä. Sen 21 miljoonan kappaleen kokonaisvaranto on tiedossa sekä kuten myös sen täsmällisesti laskeva inflaatiovauhti.


Näitä ominaisuuksia hyödyntäen bitcoin on palkinnut runsain mitoin siihen arvonsa säilyttäneet omistajat.


12-vuotta täyttänyt rahan teknologia on kasvutarinansa alkuvaiheessa, josta myös osittain johtuen sen markkina-arvo on muihin omaisuusluokkiin nähden volatiili. Volatiliteetista johtuen sitä ei usein nähdä kunnollisena arvon mittarina. On kuitenkin otettava huomioon, että muuttumattoman kokonaisvarannon sekä ennustettavan inflaation johdosta bitcoinilla on edellytykset olla hyvin luotettava mittatikku arvolle. Bitcoinissa on paljon potentiaalia, mutta juuri tällä hetkellä se täyttää rahan määritelmästä ainoastaan arvon säilyttämisen ominaisuuden.


Yhteenveto

“Luojan rahaa ovat kulta ja hopea, hallitusten raha ovat fiat-valuutat ja kansan rahaa ovat kryptovaluutat” – Robert Kiyosaki, bestseller kirjailija

Fiat-valuutat toimivat tällä hetkellä yleisenä vaihdannan välineenä sekä arvon mittana, vaikkakin ne menettävät aktiivisesti arvoaan. Nykyiset fiat-valuutat otettiin käyttöön kultastandardista irrottautuessa, joka on oman artikkelinsa ansaitseva maailmanluokan kusetus. Historia on näyttänyt, miten keskuspankit ja kansallisvaltiot onnistuvat romahduttamaan fiat-valuutan arvon hyvinkin nopeasti. Pelkästään politiikkojen ja pankkiirien hyvään tahtoon ja toimintaan luottaminen koituu kerta toisensa jälkeen säästäjän kohtaloksi. Heikko raha, joka ei säilytä arvoaan ajassa kannustaa tulevaisuudesta lainaamiseen sekä kuluttamiseen. Talous, joka rankaisee säästäjiä on kuin rakentaisi talonsa juoksuhiekan päälle.


Kulta sen sijaan on palvellut arvon säilyttäjän tehtävissä onnistuneesti jo satoja sukupolvia. Digitalisoituneessa maailmassa on kuitenkin epätodennäköistä, että ihmiskunta palaisi käyttämään jalometalleja arjen vaihdannan välineenä. Voidaankin todeta, että kulta on menneisyyden rahaa ja fiat-valuutoista ei luonteensa vuoksi tule ikinä oikeaa rahaa.


Jäljelle jää testistä vähiten pisteitä saanut bitcoin. Tässä artikkelissa emme käsitelleet sitä, miten bitcoin on parhaimmillaan rahan varmistettavuuden, yhdenmukaisuuden, kestävyyden, siirrettävyyden, jaettavuuden, niukkuuden, sensuurin vastustuskyvyn, ohjelmoitavuuden sekä hajautettavuuden mittareilla. Vuodesta 2020 eteenpäin erityisesti bitcoinin kyky sensuurin vastustamiseen ja sen absoluuttisen niukkuuden yhdistelmä on ollut vahva motivaattori sijoittaa siihen varallisuutta.


Edellä mainituista syistä toteamme, että juuri tällä hetkellä määritelmällisesti oikeaa rahaa ei ole olemassa. Uuden rahan syntymisestä on olemassa toivoa, sillä bitcoinilla on potentiaalia kasvaa ihmiskunnan historian parhaaksi rahaksi. Bitcoin on kehittyvä rahan teknologia, jonka ymmärtämistä helpottaa ymmärrys rahan historiasta ja ominaisuuksista, taloustieteestä sekä tietotekniikasta.

Jatka bitcoinin opiskelua lukemalla artikkelit:

Iloa ja energiaa päivääsi! Pahan päivän profeetat

Comments


bottom of page