top of page

Näkökulma: Bitcoin on ympäristöystävällinen ilmiö

Päivitetty: 17. helmik. 2021


“Kestävät ratkaisut ovat väistämättömiä.” - Elon Musk

Bitcoin on aikakautemme yksi merkittävimmistä innovaatioista ja sitä voi verrata merkittävyydeltään Internetiin. Bitcoin voi auttaa meitä ratkaisemaan monia ongelmia, myös välttämään ympäristökatastrofin ja kehittämään kestävämpiä energian muotoja.


Bitcoinia kritisoidaan mediassa sen energian kulutuksesta toistuvasti. Esimerkiksi 18.12.2020 Iltalehdessä ollut artikkeli “Virtuaalivaluutta kuluttaa lähes yhtä paljon sähköä kuin koko Suomi.”


Bitcoin-verkko käyttää paljon energiaa. Energiankäyttöä tarkastellessa, keskustelusta usein unohtuu tarkastella Bitcoin-verkon tuottamia hyötyjä ja sitten toisaalta sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja meillä on.


Hyödyt pitävät sisällään kaiken sen, mitä Bitcoin tuottaa meille. Hyötyjä ovat esimerkiksi:

  1. Täysin turvallinen, hajautettu ja suojattu arvon säilyttäjä “digitaalinen kulta.” Bitcoinia ei ole ikinä sen olemassaolon aikana hakkeroitu ja käyttäjien rahojen suojaaminen on sen suurin prioriteetti.

  2. Bitcoin tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden siirtää arvoa milloin tahansa, minne tahansa ja kenelle tahansa maailmassa. Suomeksi sanottuna Bitcoin tarjoaa pankkipalvelut kaikille ihmisille. Sivuhuomautuksena: Jäljet bitcoin-siirroista ovat avoimia ja ikuisia. Tästä syystä Bitcoin soveltuu hyvin huonosti rikolliseen käyttöön.

  3. Bitcoin raha on disinflatorinen eli inflaation määrä Bitcoinissa laskee ja lopulta katoaa vuonna 2140. Bitcoin rahana kannustaa viisaaseen rahan käyttöön liiallisen ja turhanpäiväisen kuluttamisen sijaan.

  4. Bitcoinin hajautus ja sen sensoroimattomuus mahdollistaa sen, että mikään yksittäinen taho ei hallitse Bitcoinia, se toimii sananvapauden edistäjänä. Vuodesta 2011 Wikileaks on ottanut rahalahjoitukset vastaan Bitcoinissa. Viimeisimpänä sananvapauden esimerkkinä Navalny on pystynyt keräämään varoja Bitcoinin kautta opposition kampanjointiin Venäjällä, jossa pankkijärjestelmä on Putinin hallussa.

Mielestämme edellä mainitut asiat ovat niin tärkeitä ja arvokkaita, että energiaa kannattaa käyttää.


Kun miettii ratkaisuvaihtoehtoja, niin perinteisen pankkijärjestelmän vaikutukset ympäristöön ovat huomattavasti suuremmat (taulukko 1) kuin Bitcoinin. Bitcoin on pankkijärjestelmän lisäksi ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mitä esimerkiksi kulta arvon säilyttäjänä.


Alla olevassa taulukossa Dan Held karkeasti vertaa Yhdysvaltojen valtionhallintoa, kultaa ja Bitcoinin energiankäyttöä:

(Taulukko 1. Energiankäyttö ja kustannus. Lähde: Dan Held, Proof of Work is Efficient)


Taloudellisen toimeliaisuuden kokonaan lopettaminen tuskin on vaihtoehto. Se ei johtaisi parempaan maailmaan ainakaan ihmisten kannalta, vaan jonkinlaiseen pimeään aikakauteen. Näin ollen teknologinen edistys suuntaan, joka vauhdittaa kestäviin energiamuotoihin siirtymistä on tervetullut.


Bitcoin-verkko tarvitsee energiaa pääosin kahdesta syystä: 1. verkon suojaamiseksi ja 2. siirtojen käsittelemiseksi. Verkon suojaaminen on ensimmäinen ja tärkein tehtävä, Bitcoin-verkon laskentateho suojelee kaikkien siellä toimivien ihmisten varallisuutta ja laskentatehon tuottaminen vaatii paljon energiaa.


Kun Bitcoin-verkossa on saavutettu korkea turvallisuuden taso laskentateholla mitattuna (kuten nyt on), sen jälkeen sinne liittyvät uudet tavalliset käyttäjät eivät nosta energiantarvetta, vaan verkko on hyvinkin skaalautuva energiankäytön ja käyttäjämäärän näkökulmasta. Vielä toisin sanottuna: Bitcoin-verkon energiankulutus ei kasvaisi eksponentiaalisesti, vaikka käyttäjien määrä kasvaisi.


Bitcoin-verkko kannustaa uusien kestävän kehityksen mukaisten energiamuotojen löytämistä ja hyödyntämään energiamuotoja, joita muuten ei käytettäisi ollenkaan. Esimerkkeinä tästä Islannin kuumien lähteiden hyödyntäminen Bitcoin louhinnassa. Myös esimerkiksi Kiinassa käytetään edullista ylijäämä energiaa, jota saa esimerkiksi patojen tai kaasukenttien läheltä.


Bitcoin-verkko mahdollistaa maantieteellisesti osallistumisen mistä tahansa päin maailmaa. Näin ollen siinä voidaan hyödyntää mitä luovimpia energiamuotoja.


Bitcoin ilmiönä edistää teknologista kehitystä nimenomaan laitteiden energiatehokkuuden saralla. Läpimurrot tulevat ensin palvelemaan Bitcoin-verkkoa, mutta niitä voi tietenkin myöhemmin hyödyntää myös muissa sovelluskohteissa.


Kestävän ja puhtaan energiantuotannon ratkaiseminen ympäristöystävällisellä tavalla on ihmiskunnan edistymisen ehto ja se on ongelma, mikä meidän on ratkaistava oli kyse sitten Bitcoinista tai ei.


Elon Muskin Tesla sähköautoyhtiö ilmoitti tällä viikolla, että se on sijoittanut 1,5 miljardia $ Bitcoiniin. Teslan tehtävänä on edistää maailman siirtymistä kestäviin energiamuotoihin. Tesla valitsi Bitcoinin työkaluksi, koska se nopeuttaa heidän tehtävänsä toteuttamista suojaamalla kassaa inflaatiolta.


Bitcoinin vaikutus ympäristöön voi olla merkittävä ja myönteinen. On selvää, että mikäli haluamme nähdä edistystä meidän on tehtävä töitä. Töitä teemme parhaalla tavalla yhdessä. Luotettava raha on auttanut ja auttaa meitä tekemään enemmän ja parempaa yhteistyötä, sekä keskittymään oikeiden ongelmien ratkaisemiseen. Bitcoin on luotettavin raha ihmiskunnan historiassa ja sen takia se auttaa meitä ratkaisemaan myös ihmiskunnan vaikeimpia ongelmia.


Iloista ja energistä viikon jatkoa!


Pahan Päivän Profeetat


P.S. Lue myös:

P.P.S. aiheeseen liittyvät videot:bottom of page